ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ημερομηνία Υποβολής:

Ο αιτών, ως νομίμως εκπροσωπών την επιχείρηση, υποβάλλω την παρούσα αίτηση εγγραφής της επιχείρησης μου στον Σύλλογο Ελληνικών Επιχειρήσεων Πισίνας και Υδρομασάζ ως τακτικό μέλος και επισυνάπτω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν κατ’ ελάχιστον την εμπειρία μας (3 έτη) και τον κύκλο εργασιών μας (300.000 €). Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το καταστατικό του συλλόγου.

Αποδέχομαι την Πολιτική απορρήτου

Τα στοιχεία που καταχωρήσατε θα τύχουν επεξεργασίας απο το Seepy.gr, μόνο για τους σκοπούς που τα υποβάλατε και θα διατηρηθούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.