Υπεύθυνος Σπυριδωνίδης Αθανάσιος


Διεύθυνση Καπετάν Χάψα 48, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 57001


Τηλέφωνο 2310 464800 & 210 9884336


Fax 2310 464725


E-mail info@intelwater.gr


Ιστοσελίδα www.intelwater.gr


Η εταιρία INTEL WATER ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και ασχολείται με τον τομέα της κατασκευής πισίνας, επεξεργασίας νερού αλλά και του εμπορίου αναλώσιμων πισίνας και ανταλλακτικών μηχανοστασίου.

Η εταιρία στελεχώθηκε με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης.